A1 - A2 - A3 YETKİ BELGESİ
 
 
A Yetki Belgesi ; Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanin sekline göre aşağıdaki türlere ayrilir :
A1 Yetki Belgesi ; otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A2 Yetki Belgesi ; otomobil ile uluslatarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A3 Yetki Belgesi ; oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A1 - A2 - A3 Yetki Belgesi Başvurusu :


Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri.
Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobile ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri.
Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
Yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.

 
 
   
       
  FİRMA PROFİLİMİZ
   

Film izle

KEMOS GROUP © 2010
Tüm Hakları Kuruluşumuza Aittir
Web Site Tasarım İletişim
ayhan-v@hotmail.com
   
 
K YETKİ BELGESİ WEB SİTELERİMİZ

ARAÇ
BELGELERİ
 
K2
BELGECİ
 
K-2
BELGESİ
 
K2 YETKİ
BELGELERİ
 
K
BELGECİ
 
K1-K2-K3
BELGELERİ