F1 - F2 YETKİ BELGESİ
 
 
F Yetki Belgesi ; Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kisilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :
F1 Yetki Belgesi ; Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir.
F2 Yetki Belgesi ; Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.

F1 - F2 Yetki Belgesi Başvurusu :


Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması,
 
 
   
       
  FİRMA PROFİLİMİZ
   

Film izle

KEMOS GROUP © 2010
Tüm Hakları Kuruluşumuza Aittir
Web Site Tasarım İletişim
ayhan-v@hotmail.com
   
 
K YETKİ BELGESİ WEB SİTELERİMİZ

ARAÇ
BELGELERİ
 
K2
BELGECİ
 
K-2
BELGESİ
 
K2 YETKİ
BELGELERİ
 
K
BELGECİ
 
K1-K2-K3
BELGELERİ