K Yetki Belgesi Nedir
K Yetki Belgesi Nedir, Kimlere Verilir?
Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Taşımanın şekline göre K1 Yetki Belgesi, K2 Yetki Belgesi ve K3 Yetki Belgesi olmak üzere üç kısma ayrılır.

K1 Yetki Belgesi Nedir , Kimlere Verilir?
Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Taşımanın şekline göre K1 Yetki Belgesi, K2 Yetki Belgesi ve K3 Yetki Belgesi olmak üzere üç kısma ayrılır.

K1 Yetki Belgesi:
Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Şirketler için 75 ton taşıma kapasitesi, şahıslar için 25 ton kapasite şartı uygulanmaktadır. K1 Yetki Belgesi, il içinde ticari amaçla kamyonetlerle yapılan taşıma yapacaklar için verilir.

K2 Yetki Belgesi:
Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. K2 Yetki Belgesi, 3,5 ton altı araçlar sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili kamyonetlerle eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşımacılık yapmayacaklara verilir.

K3 Yetki Belgesi:
Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır