E Yetki Belgesi
Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

E1 Yetki Belgesi :
Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

E1 Yetki Belgesi Başvurusu :

- İlgili kamu kurum ve kuruluşu adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli ticari otobüs olmak üzere toplam 100 adet koltuk kapasitesi ile 60 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
- Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin veya acentesinin seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarında en az bir tane müstakil yolcu terminaline veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına,
- Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin, ara duraklarda taşımacının yolcu alıp taşıta bindirebilmesi için taşımacının kendisine veya acentesine ait yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yere, sahip olması şarttır.
- E1 yetki belgesi sahipleri uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunamazlar.

E2 Yetki Belgesi :
Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

E2 Yetki Belgesi Başvurusu :

- İlgili kamu kurum ve kuruluşu adına kayıt ve tescil edilmiş en az 8 birim olmak üzere toplam 200 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 70 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır