Faliyet Raporları Yetki Belgesi Alan Firmalar
YETKİ BELGESİ ALMIŞ FİRMALARIN DİKKATİNE
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 52. maddesi uyarınca;
Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin verilmesinden itibaren altı ay içinde faaliyete başlamak zorundadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi a fıkrası uyarınca;
A3, F, G, H ve K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça belirlenen bilgileri içeren faaliyet raporlarını alınacak örneğe uygun olarak Bakanlığa göndermek zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi b fıkrası uyarınca;
A2, B1, B2, C2, C3, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını altışar aylık devreler halinde tanzim ve imzalayarak, birinci altı aylık döneme ait (1 Ocak - 30 Haziran) faaliyet raporlarını Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci altı aylık döneme ait (1 Temmuz- 31 Aralık) faaliyet raporlarını müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi c fıkrası uyarınca;
A1, D1, D2, E türü, L1, M1, M2, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını 1 Ocak – 31 Aralık arasında yıllık olarak tanzim ve imzalayarak müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 51. maddesi b/5 fıkrası uyarınca;
T1, T2 yetki belgesi sahipleri, terminallere giriş çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve 3’er aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi e fıkrası uyarınca;
Faaliyet raporları, yetki belgesi sahipleri tarafından Türkiye İstatistik Kurumu’na (TUİK) da gönderilir.

Ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 8.maddesi uyarınca;
L1, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri 2007 faaliyet yılından başlamak üzere faaliyet raporu düzenlerler.

NOT:
(L1, N1, N2 ve R1) yetki belgesi sahipleri 2009 yılı faaliyetlerini 2010 yılı Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.)
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır