Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.23.689/33

Konu :
16.12.2004 * 34251

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
İLGI: 29.09.2001 gün ve 25104 sayılı yazımız.
Bılındıgği üzere, ilgide kayıtlı yazımızda, “...karayoluyla uluslararası esya taşınması halinde, bu taşımaları gerçeklestiren firmalardan mutlaka C-2 yetki belgesi aranılması; ancak, anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan "Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe" transit rejimi çerçevesinde yapılacak diğer bütün taşımalarda, taşımayı yapacak firmalardan C-2 yetki belgesi aranılmaması gerekmektedır...” hususu talimatlanmıştı.

Ulastırma Bakanlığı Kara Ulastırması Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.12.2004 günlü 21344 sayılı yazıda, Bakanlıklarınca yayımlanan 15.09.2004 tarıhli 15526 sayılı “Uygulama Talimatı”nın 39 uncu maddesinin üçüncü paragrafında “K1 yetki belgesi sahipleri sadece gümrük islemleri sonuçlandırılmıs/millilestirilmis esyanın/yükün, alıcının/gönderilenin isyerine veya deposuna tasımasını yapmak üzere bu alanlara girebilirler. Taşıma bu gümrükten diğer bir gümrüge veya bir başka ülkeye yapılacaksa uluslararası taşıma yetki belgesine (C2, L2, M3) sahip olanlar bu sahalardan taşıma yapabilirler.” hususunun düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, anılan Bakanlığın mezkur düzenlemesi çerçevesinde bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe transit rejimi çerçevesinde yapılacak taşımalarda C2, L2 veya M3 yetki belgelerinden birinin aranması; gümrük işlemleri sonuçlandırılarak serbest dolasıma girmiş eşyanın taşınmasında ise K1 yetki belgesinin aranılması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Müsteşar
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır